Algemene voorwaarden

Getaway Travel - Voorwaarden en do's & don'ts

Dank je wel voor het delen van jouw reiservaringen via Getaway Travel. Jouw reiservaringen worden geplaatst op de meest passende website van Getaway Travel. Dit kan één van onze continentenwebsites Afrika.nlAzie.nl, NoordAmerika.nlMiddenAmerika.nlZuidAmerika.nl en Oceanie.nl zijn, en/of één onze andere sites Australie.nlAmerika.nlIndonesie.nlNieuw-Zeeland.nl en Zuid-Afrika.nl.

In deze voorwaarden lichten we toe hoe we om gaan met jouw creaties en wat ons privacy beleid is. Ook lichten we je in over de nieuwsbriefvoorwaarden, cookies en aansprakelijkheden. Door akkoord te gaan accepteer je onderstaande voorwaarden.

Als je op zoek bent naar een antwoord op de meest voorkomende vragen kijk dan eerst in onze FAQ.

Inhoudsopgave:

Gebruiksvoorwaarden - Do's & don'ts reviews, beoordelingen, uploaden foto's & video's

Dank je wel voor het delen van jouw reiservaringen via Getaway Travel. Jouw reiservaringen worden geplaatst op de meest passende websites van Getaway Travel. Dit kan één van onze continentenwebsites Afrika.nlAzie.nlNoordAmerika.nlMiddenAmerika.nlZuidAmerika.nl en Oceanie.nl zijn, en/of een onze andere sites Australie.nlAmerika.nlIndonesie.nlNieuw-Zeeland.nl en Zuid-Afrika.nl. Wanneer jouw inzending niet aan onze voorwaarden voldoet, behouden wij het recht deze te deactiveren.

Als je op zoek bent naar een antwoord op de meest voorkomende vragen kijk dan eerst in onze FAQ.

Hieronder vind je de (juridische) do's & don'ts.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van websites van Getaway Travel B.V. waaronder deze website.

Als bezoeker / gebruiker garandeer je alleen inhoud op de websites van Getaway Travel B.V. te plaatsen die correct is en geen inbreuk maakt op rechten van derden of onrechtmatig is.

Do's

We moedigen het volgende aan:

  • Het plaatsen en delen van je mooie, duidelijke foto's, video's en teksten die je zelf gemaakt hebt
  • Het plaatsen van inhoud die relevant is voor je medereiziger

Don'ts

Het volgende is niet toegestaan:

  • Het plaatsen van andermans foto's, video's en/of teksten zonder toestemming
  • Het plaatsen van teksten, foto's en video's van (te) lage kwaliteit
  • Het plaatsen van commerciële inhoud
  • Het plaatsen van e-mailadressen, internet adressen en telefoonnummers
  • Het plaatsen van zelf geschreven teksten die reeds op een andere site en/of blog staan (de door jou gedeelde teksten op onze sites moeten unieke teksten zijn)
  • Het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende, beledigende inhoud of inhoud die op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van iemand anders.

Getaway Travel B.V. behoudt zicht het recht voor enige door bezoeker / gebruiker geplaatste inhoud niet te publiceren, te verwijderen of te wijzigen (correctie taalfouten, e.d.). Getaway Travel B.V. is tevens gerechtigd de door de bezoeker / gebruiker op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde inhoud.
Als bezoeker / gebruiker stem je er mee in dat er tussen Getaway Travel B.V. en jou geen joint venture, partnerschap, dienstverband of lastgevingverhouding bestaat als gevolg van deze voorwaarden of het gebruik van de website(s) van Getaway Travel B.V..

Copyright

Alle rechten op de websites, teksten, foto's en beeldmateriaal op de websites berusten bij Getaway Travel B.V., haar partners, haar leveranciers en/of haar bezoekers /  gebruikers tenzij anders vermeld. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Getaway Travel B.V. mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Door enige inhoud op websites van Getaway Travel B.V. te plaatsen geeft de bezoeker / gebruiker Getaway Travel B.V. het recht om deze inhoud zonder enige tegenprestatie of royalty in enige vorm te gebruiken, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren, te delen, te sublicentiëren en openbaar te maken via alle huidige en toekomstige kanalen van Getaway Travel B.V., via en aan haar leveranciers en via en aan haar partners / afnemers.

De bezoeker / gebruiker geeft Getaway Travel B.V. het recht om, als licentienemer van zijn of haar inhoud, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de inhoud en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde inhoud handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker / gebruiker geeft Getaway Travel B.V. bij deze een volmacht om, indien en voor zover Getaway Travel B.V. niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de inhoud en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker / gebruiker handelen ten aanzien van de inhoud.

Privacy Statement

Getaway Travel B.V. verleent toegang tot de inhoud op haar websites, maar verstrekt geen rechten om inhoud en afbeeldingen te reproduceren, kopiëren of te repliceren tenzij dit expliciet is aangegeven. Bezoekers /gebruikers mogen naar artikelen en informatie linken die op haar websites staan, maar dit geeft gebruikers geen rechten over diezelfde artikelen en informatie.

Getaway Travel B.V. maakt gebruikt van cookies en cookies van derden. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internet server en dat op de harde schijf van jouw computer wordt geïnstalleerd. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Als je geen cookies wilt ontvangen, dan kun je dit  blokkeren.

Bezoekers die comments achterlaten via social media tools van Getaway Travel B.V. geven Getaway Travel B.V. ook toegang tot informatie die niet beperkt is tot het e-mail adres, de naam, de locatie, en de social media profiel interacties zoals likes en tweets.

Getaway Travel B.V. gebruikt ook externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen als Google, Facebook en ANWB. Wij maken gebruik van rapporten voor demografische en interessecategorieën en van functies voor adverteerders in het display netwerk. Het doel hiervan is om effectiviteit van onze internet-advertenties en internet-advertenties van onze partners op sites van derden te meten. De informatie die wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden is niet persoonlijk identificeerbaar.

Als bezoeker / gebruiker kun je je hier uitschrijven voor Google Analytics voor display-advertenties en advertenties voor het Google Display Netwerk. Indien je je als bezoeker / gebruiker volledig willen afmelden voor Google Analytics, kun je dit doen m.b.v. de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Als je op een van de websites van Getaway Travel B.V. actief bent, een profiel aanmaakt en/of je aanmeldt geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je update berichten mag zenden en gebruik kan maken van de door jou verstrekte gegevens. Getaway Travel B.V. zal ongeanonimiseerde persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derden partijen; de gegevens worden gebruikt om de dienstverlening van Getaway Travel B.V. te verbeteren en je relevante reclame uitingen aan te bieden via alle kanalen die Getaway Travel B.V. aanwendt. Als je op een van de websites van Getaway Travel B.V. actief bent , een profiel aanmaakt en/of je aanmeldt geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. deze gegevens in geanonimiseerde vorm kan verstrekken aan  derden die overeenkomsten ter zake van het gebruikmaken van deze gegevens, al dan niet tegen enige tegenprestatie, met Getaway Travel B.V. gesloten hebben of zullen sluiten.

Mocht je nog vragen hebben over onze privacy statement, dan kun je ons een mail sturen.

Nieuwsbriefvoorwaarden

Door je inschrijving voor een of meerdere van de nieuwsbrieven van Getaway Travel B.V.  geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. je vanuit een of meerdere van haar websites een nieuwsbrief zendt met highlights, mooie foto’s, kwalitatieve teksten, leuke acties en/of aanbiedingen. Ook geef je toestemming dat we je algemene updates van Getaway Travel sturen.

Nieuwsbrief Afrika.nl, Azie.nl, NoordAmerika.nl, MiddenAmerika.nl , ZuidAmerika.nl & Oceanie.nl
Door je inschrijving geef je toestemming dat Getaway Travel je iedere week afwisselend vanuit Afrika.nl, Azie.nl, NoordAmerika.nl, MiddenAmerika.nl , ZuidAmerika.nl  of Oceanie.nl en/of vanuit Getaway Travel nieuwsbrieven zendt. Ook geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je maximaal 3x per maand presentaties zendt van relevante partners met daarin algemene introducties van partners van Getaway Travel B.V., voorbeeldreizen, aanbiedingen en/of acties.

Nieuwsbrief Amerika.nl, Australie.nl, Nieuw-Zeeland.nl, Indonesie.nl, Zuid-Afrika.nl, ZuidoostAzie.nl & Bali.nl
Door je inschrijving voor een of meerdere nieuwsbrieven van bovenstaande websites geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je per website maximaal 1x per week vanuit betreffende website(s) en/of vanuit Getaway Travel B.V. nieuwsbrieven zendt. Als je je dus bijvoorbeeld alleen inschrijft voor de Amerika.nl nieuwsbrief ontvang je alleen de Amerika.nl nieuwsbrief. Ook geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je maximaal 3x per maand presentaties zendt van relevante partners met daarin algemene introducties van partners van Getaway Travel B.V., voorbeeldreizen, aanbiedingen en/of acties.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Getaway Travel B.V. te vallen. Je ongeanonimiseerde gegevens worden niet aan andere bedrijven en instellingen verkocht. Wij gebruiken je gegevens voor het verlenen van service, om zo relevant mogelijke informatie aan te bieden en om je te berichten over speciale acties van onze sponsoren en partners. Hierbij proberen wij rekening te houden met je voorkeuren. Ook gebruiken we je gegevens om je via derde partijen relevante reclame uitingen te presenteren.

Door je inschrijving voor een of meerdere van de nieuwsbrieven van Getaway Travel B.V.  geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. de verstrekte gegevens in geanonimiseerde vorm kan verstrekken aan derden die overeenkomsten ter zake van het gebruikmaken van deze gegevens, al dan niet tegen enige tegenprestatie, met Getaway Travel B.V. gesloten hebben of zullen sluiten.

Als je geen prijs (meer) stelt op de nieuwsbrief of informatie over producten en diensten van  Getaway Travel B.V. en hun partners kun je je afmelden op de wijze als aangegeven in de ontvangen nieuwsbrief/e-mail (via de afmeldlink onderaan).

Getaway Travel B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom deze voorwaarden en onze privacy policy voor een update van ons privacybeleid.

Disclaimer

Het kan zijn dat de informatie op deze website niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of van het feit dat de door deze website verschafte informatie gevoelig is voor verandering.

Getaway Travel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of vertrouwen op de namens haar verschafte informatie en/of door het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

Getaway Travel B.V. verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van Getaway Travel B.V.. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij Getaway Travel B.V..

Getaway Travel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, door partijen die op of via Getaway Travel B.V. vermeld worden, of schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van Getaway Travel B.V..

Getaway Travel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid van door bezoekers van onze sites daarop geplaatste inhoud; deze blijft volledig voor de verantwoordelijkheid van desbetreffende bezoeker / gebruiker. Opname van de door bezoekers geplaatste inhoud op de website betekent niet dat Getaway Travel B.V. deze inhoud ondersteunt, onderschrijft, dan wel dat deze de opvattingen van Getaway Travel B.V. weergeven.

Getaway Travel B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het lezen, delen en/of plaatsen van berichten op onze websites en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Ingeval ons een verzoek van de daartoe bevoegde autoriteiten bereikt, zullen wij alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Voorts behoudt Getaway Travel B.V. zich het recht en de vrijheid voor om zonder verdere reden reviews, foto's, video's, berichten, recensies of meningen op ieder tijdstip zonder verder overleg of aankondiging te verwijderen of te wijzigen. Ter zake aanvaardt Getaway Travel B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

Algemeen

Als wordt vastgesteld dat een gedeelte van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is ingevolge toepasselijke wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot de hierboven beschreven uitsluitingen van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid, dan wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling beschouwd als vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenstemt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de voorwaarden van kracht.