Algemene voorwaarden

Introductie

Hoi reisliefhebber! Op deze pagina vind je meer informatie over jouw privacy en de voorwaarden die gelden als je gebruik maakt van de websites, nieuwsbrieven en social media kanalen van Getaway Travel B.V.. Het gaat om de websites, nieuwsbrieven en social media kanalen van GetawayTravel.nlGetaway.nl, Getawaydeals.nlAfrika.nl, Azie.nl, NoordAmerika.nl, MiddenAmerika.nlZuidAmerika.nl, Oceanie.nl, Australie.nl, Amerika.nl, Indonesie.nl, Nieuw-Zeeland.nl, Zuid-Afrika.nl, ZuidoostAzie.nlBali.nl, Tsjechie.nl, U-S-A.nl.

We vinden het belangrijk om jou de beste reis- en webervaring mogelijk te bezorgen en daarvoor maken we gebruik van diverse technologieën en gegevens.  Hieronder lichten we toe hoe we om gaan met jouw creaties en wat ons privacy beleid is. Ook lichten we je in over de voorwaarden die gelden als je onze website(s) gebruikt, over de nieuwsbrief voorwaarden, cookies en aansprakelijkheden. Door akkoord te gaan bij inschrijving voor een van onze nieuwsbrieven, door akkoord te gaan op een van de websites of door gebruik te maken van onze websites accepteer je onderstaande voorwaarden.

Inhoudsopgave

Gebruiksvoorwaarden reviews - do's & don'ts reviews, beoordelingen, uploaden foto's & video's

Dank je wel voor het delen van jouw reiservaringen via Getaway Travel. Jouw reiservaringen worden geplaatst op de meest passende websites van Getaway Travel. Dit kan één van onze continentenwebsites Afrika.nl, Azie.nl, NoordAmerika.nl, MiddenAmerika.nl, ZuidAmerika.nl, Oceanie.nl zijn, en/of een onze andere sites Australie.nl, Amerika.nl, Indonesie.nl, Nieuw-Zeeland.nl en Zuid-Afrika.nl en/of Getawaydeals.nl. Wanneer jouw inzending niet aan onze voorwaarden voldoet, behouden wij het recht deze te deactiveren.

Hieronder vind je de (juridische) do's & don'ts. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van websites van Getaway Travel B.V. waaronder deze website. Als bezoeker / gebruiker garandeer je alleen inhoud op de websites van Getaway Travel B.V. te plaatsen die correct is en geen inbreuk maakt op rechten van derden of onrechtmatig is.

Do's

We moedigen het volgende aan:

 • Het plaatsen en delen van je mooie, duidelijke foto's, video's en teksten die je zelf gemaakt hebt
 • Het plaatsen van inhoud die relevant is voor je medereiziger

Don'ts

Het volgende is niet toegestaan:

 • Het plaatsen van andermans foto's, video's en/of teksten zonder toestemming
 • Het plaatsen van teksten, foto's en video's van (te) lage kwaliteit
 • Het plaatsen van foto’s die interactie met wilde dieren bevatten of waarbij twijfel kan heersen over het welzijn van de dieren
 • Het plaatsen van commerciële inhoud
 • Het plaatsen van e-mailadressen, internet adressen en telefoonnummers
 • Het plaatsen van zelf geschreven teksten die reeds op een andere site en/of blog staan (de door jou gedeelde teksten op onze sites moeten unieke teksten zijn)
 • Het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende, beledigende inhoud of inhoud die op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van iemand anders.

Getaway Travel B.V. behoudt zich het recht voor enige door bezoeker / gebruiker geplaatste inhoud niet te publiceren, te verwijderen of te wijzigen (correctie taalfouten, e.d.). Getaway Travel B.V. is tevens gerechtigd de door de bezoeker / gebruiker op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde inhoud. Getaway Travel B.V. bewaart jouw gegevens rond het plaatsen van een review voor onbepaalde tijd (je naam, e-mailadres, bijdrage, locatie waarover je bijdrage gaat). Als bezoeker / gebruiker stem je ermee in dat er tussen Getaway Travel B.V. en jou geen joint venture, partnerschap, dienstverband of lastgevingverhouding bestaat als gevolg van deze voorwaarden of het gebruik van de website(s) van Getaway Travel B.V..

Gebruiksvoorwaarden websites

Hartelijk dank voor het gebruiken van onze website(s)!  Als je gebruik maakt van onze sites gelden er een aantal voorwaarden. De doelstelling hiervan is om jou de beste gebruikerservaring te bieden, je informatie te bieden die zo relevant mogelijk is en om je in contact te brengen met derde partijen die voor jou interessant zijn.

Als je op een van de websites van Getaway Travel B.V. actief bent, een profiel aanmaakt en/of je aanmeldt geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je update berichten mag zenden en gebruik kan maken van de door jou verstrekte gegevens.

Door gebruik van de website(s) van Getaway Travel B.V. of door het geven van je akkoord geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. jouw websitebezoekgedrag vastlegt en gebruikt om je relevantere informatie aan te bieden op de websites van Getaway Travel B.V. en/of via de nieuwsbrieven van Getaway Travel B.V. en/of via e-mails met persoonlijke reisinformatie (als je je daarvoor hebt ingeschreven uiteraard.). Ook geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. jouw websitebezoekgedrag mag onderbrengen in een profiel waar ook open -en klikgedrag van nieuwsbrieven vastgelegd wordt, enige informatie die je zelf achterlaat vastgelegd wordt (zoals bijvoorbeeld in formulieren, onderzoeken, enquêtes, quizzes of bij het uploaden van content) en dat Getaway Travel B.V. deze informatie mag gebruiken om onze producten en diensten beter af te stemmen op jouw profiel.

Door gebruik van de website(s) van Getaway Travel B.V. of door het geven van je akkoord geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. de gegenereerde gegevens in geanonimiseerde vorm kan verstrekken aan derden die overeenkomsten ter zake van het gebruikmaken van deze gegevens, al dan niet tegen enige tegenprestatie, met Getaway Travel B.V. gesloten hebben of zullen sluiten.

Getaway Travel B.V. zal ongeanonimiseerde persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derden partijen; de gegevens worden gebruikt om de dienstverlening van Getaway Travel B.V. te verbeteren en je relevante reclame uitingen aan te bieden via alle kanalen die Getaway Travel B.V. aanwendt.

Ook plaatsen wij cookies, lees hier meer over cookies. Zie ook ons privacy statement waar je meer informatie vindt hoe wij met je gegevens omgaan.

Getaway Travel B.V. verleent toegang tot de inhoud op haar websites, maar verstrekt geen rechten om inhoud en afbeeldingen te reproduceren, kopiëren of te repliceren tenzij dit expliciet is aangegeven. Bezoekers /gebruikers mogen naar artikelen en informatie linken die op haar websites staan, maar dit geeft gebruikers geen rechten over diezelfde artikelen en informatie.

Copyright

Alle rechten op de websites, teksten, foto's en beeldmateriaal op de websites berusten bij Getaway Travel B.V., haar partners, haar leveranciers en/of haar bezoekers /  gebruikers tenzij anders vermeld. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Getaway Travel B.V. mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Door enige inhoud op websites van Getaway Travel B.V. te plaatsen geeft de bezoeker / gebruiker Getaway Travel B.V. het recht om deze inhoud zonder enige tegenprestatie of royalty in enige vorm te gebruiken, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren, te delen, te sublicentiëren en openbaar te maken via alle huidige en toekomstige kanalen van Getaway Travel B.V., via en aan haar leveranciers en via en aan haar partners / afnemers.

De bezoeker / gebruiker geeft Getaway Travel B.V. het recht om, als licentienemer van zijn of haar inhoud, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de inhoud en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde inhoud handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker / gebruiker geeft Getaway Travel B.V. bij deze een volmacht om, indien en voor zover Getaway Travel B.V. niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de inhoud en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker / gebruiker handelen ten aanzien van de inhoud.

Privacy statement Getaway Travel B.V.

Getaway Travel is exploitant van de websites, nieuwsbrieven en social media kanalen rond GetawayTravel.nl, Getaway.nl, Getawaydeals.nlAfrika.nl, Azie.nl, NoordAmerika.nl, MiddenAmerika.nl, ZuidAmerika.nl, Oceanie.nl, Australie.nl, Amerika.nl, Indonesie.nl, Nieuw-Zeeland.nl, Zuid-Afrika.nl, ZuidoostAzie.nl, Bali.nl, Tsjechie.nl, U-S-A.nl. Ook kunnen gebruikers zich via sites van Getaway Travel aanmelden voor de nieuwsbrieven van onze partners.

Wij bieden reisinformatie, inspiratie, reisaanbod en zorgen ervoor dat jij de reis of reisorganisatie vindt die het beste bij je past. Hierbij maken we gebruik van gegevens die jij met ons deelt en die wij zelf registreren. Wij en onze partners vinden jouw privacy belangrijk dus gaan hier zorgvuldig mee om. Ook vinden we het belangrijk dat jij de beste web- en reiservaring hebt die je maar wensen kunt en wij binnen onze mogelijkheden kunnen bieden.

Bij het gebruik van onze websites laat je gegevens bij ons achter. Welke gegevens we gebruiken hangt af van de website / dienst die je gebruikt. 

Gegevens

We verzamelen verschillende soorten gegevens van en over jou: naam en contactgegevens, gegevens die we vastleggen wanneer je onze website(s) bezoekt of nieuwsbrief /nieuwsbrieven leest en social media gegevens.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (let op: de meeste van deze gegevens kennen wij alleen als je ze zelf bij ons opgeeft):

 • Naam (als je deze hebt opgegeven)
 • Achternaam (als je deze hebt opgegeven)
 • Geslacht (als je deze hebt opgegeven)
 • E-mailadres (als je deze hebt opgegeven)
 • Geboortedatum (als je deze hebt opgegeven)
 • Gebruikersnaam(als je deze hebt opgegeven)
 • Gegevens die je invoert als je meedoet aan enquêtes, onderzoek, quizzes, prijsvragen of andere acties en initiatieven (als je deze hebt opgegeven)
 • Gegevens die je invoert als je een advies aan ons vraagt of een offerte opvraagt (als je deze hebt opgegeven)
 • Geslacht (als je deze hebt opgegeven)
 • Inloggegevens (al dan niet via een login van Facebook)
 • Interesses
 • Leeftijd (als je deze hebt opgegeven)
 • NAW-gegevens (als je deze hebt opgegeven)
 • Opleidingsniveau (als je deze hebt opgegeven)
 • Profielnaam (als je deze hebt opgegeven)
 • Samenstelling huishouden (als je deze hebt opgegeven)
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers en cookies 
 • Jouw surfgedrag op onze websites
 • Nieuwsbrief open & klik gedrag
 • Social media gegevens
 • IP-adres en browsertype
 • Telefoonnummer (als je deze hebt opgegeven)

Doeleinden en bewaarduur

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke website, diensten of functionaliteiten die jij gebruikt):

 • Zodat je goed gebruik kunt maken van onze websites
 • Zodat we je relevante informatie kunnen bieden via websites, nieuwsbrieven, social media en overige kanalen
 • Zodat we contact met je op kunnen nemen als je een vraag hebt of een advies wenst
 • Zodat we jouw inschrijving voor ons lidmaatschap, onze community of overige diensten kunnen verwerken
 • Zodat we je relevante e-mails en nieuwsbrieven van onszelf en partners kunnen zenden
 • Zodat we onderzoek kunnen doen en onze diensten kunnen verbeteren
 • Zodat we jouw gepersonaliseerde advertenties en content aan kunnen bieden op de verschillende websites van Getaway Travel B.V. en op websites van derden en partners
 • Zodat we jouw gepersonaliseerde nieuwsbrieven en e-mails kunnen zenden op basis van jouw interesses
 • Zodat we jouw gegevens kunnen verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties
 • Zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren
 • Zodat we jouw vragen kunnen beantwoorden of jouw klachten kunnen behandelen via social media, e-mail of telefonisch
 • Zodat we onze websites, nieuwsbrieven en social media kanalen kunnen verbeteren

We bewaren je gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven. We willen je graag voor alle mooie reizen die je in de toekomst gaat maken inspireren en behulpzaam zijn bij het vinden van de reis of reisorganisatie die dan bij je past.

Profilering 

Wij combineren jouw gegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden en je relevante aanbiedingen van onszelf en derden voor te kunnen leggen.

Door jouw gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis (ook websites van derden). Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn. Je bent nooit verplicht je gegevens met ons te delen.

In het kader van het bovenstaande verwijzen we je ook graag naar de algemene gebruiksvoorwaarden, de nieuwsbrief voorwaarden en onze informatie over cookies.

Toegang door derden

Wij kunnen jouw gegevens uitwisselen met of beschikbaar stellen aan derden in het kader van het doorgeven van jouw (reis)wensen aan partners en aan onze leveranciers die ondersteunende diensten verlenen zoals IT-leveranciers, marketingbureaus, online advertentiebedrijven, betaalproviders, dienstverleners op het gebied van de fraudebestrijding en online boekingen. Met deze derden sluiten we overeenkomsten waarin onder meer wordt bepaald dat zij vertrouwelijk met jouw gegevens zullen omgaan en deze gegevens adequaat zullen beveiligen.

Beveiligen 

Getaway Travel B.V. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van gegevens. We houden in dit opzicht rekening met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie, zodat we een passend beveiligingsniveau kunnen garanderen met het oog op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Persoonlijke data inzien, intrekken en/of verwijderen & Klachten

Je hebt te allen tijde recht om je persoonlijke data in te zien, door ons te laten corrigeren, door ons te laten verwijderen of enige toestemming in te trekken. Als je je gegevens wenst in te zien, te laten wijzigen, te laten corrigeren of als je enige toestemming wenst in te trekken kun je contact met ons opnemen via email. Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via email. Als je alsnog met vragen blijft zitten heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 085-2083952 (maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17:30 uur)
Via e-mail: stuur ons een bericht

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

Nieuwsbrief voorwaarden & voorwaarden persoonlijke reisinspiratie via e-mail

Door je inschrijving voor een of meerdere van de nieuwsbrieven van Getaway Travel B.V. en/of haar partners geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. en/of haar partners je vanuit een of meerdere websites een nieuwsbrief zendt met highlights, mooie foto’s, kwalitatieve teksten, leuke acties en/of aanbiedingen en reisproducten. Ook geef je toestemming dat we je algemene updates van Getaway Travel sturen.

Door je inschrijving voor persoonlijke reisinspiratie via e-mail van Getaway Travel B.V. geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. je vanuit Getaway Travel e-mails zendt met highlights, aanbiedingen, reisproducten, informatie, mooie foto’s, kwalitatieve teksten, links, leuke acties en/of aanbiedingen. Ook geef je toestemming dat we je algemene updates van Getaway Travel sturen.

Nieuwsbrief Afrika.nl, Azie.nl, NoordAmerika.nl, MiddenAmerika.nl, ZuidAmerika.nl, Oceanie.nl, Getaway Travel & Getaway Deals

Door je inschrijving geef je toestemming dat Getaway Travel je vanuit Afrika.nl, Azie.nl, NoordAmerika.nl, MiddenAmerika.nl, ZuidAmerika.nl, Oceanie.nl, Getaway Travel of Getaway Deals nieuwsbrieven zendt. Ook geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je presentaties zendt van relevante partners met daarin algemene introducties van partners van Getaway Travel B.V., voorbeeldreizen, aanbiedingen en/of acties.

Nieuwsbrief Amerika.nl, Australie.nl, Nieuw-Zeeland.nl, Indonesie.nl, Zuid-Afrika.nl, ZuidoostAzie.nl & Bali.nl

Door je inschrijving voor een of meerdere nieuwsbrieven van bovenstaande websites geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je per website maximaal 1x per week vanuit betreffende website(s) en/of vanuit Getaway Travel B.V. nieuwsbrieven zendt. Als je je dus bijvoorbeeld alleen inschrijft voor de Amerika.nl nieuwsbrief ontvang je alleen de Amerika.nl nieuwsbrief. Ook geef je toestemming dat Getaway Travel B.V. je per bestemming/inschrijving maximaal 3x per maand presentaties zendt van relevante partners met daarin algemene introducties van partners van Getaway Travel B.V., voorbeeldreizen, aanbiedingen en/of acties.

Nieuwsbrief partners van Getaway Travel

Door je inschrijving voor een of meerdere nieuwsbrieven van partners van Getaway Travel geef je toestemming dat de partners van Getaway Travel B.V. je per website maximaal 1x per week nieuwsbrieven zendt. 

Vastleggen en verwerking van gegevens 

De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Getaway Travel B.V. te vallen. Je ongeanonimiseerde gegevens worden niet aan andere bedrijven en instellingen verkocht. Wij gebruiken je gegevens voor het verlenen van service, om zo relevant mogelijke informatie aan te bieden en om je te berichten over speciale acties van onze sponsoren en partners. Hierbij proberen wij rekening te houden met je voorkeuren. Ook gebruiken we je gegevens om je via derde partijen relevante reclame uitingen te presenteren.

Door je inschrijving voor een of meerdere van de nieuwsbrieven van Getaway Travel B.V. en/of persoonlijke reisinformatie via e-mail geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. je nieuwsbrief open en clickgedrag mag gebruiken om je relevantere nieuwsbrieven en/of e-mails te sturen en geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. je gedrag op onze websites, en enige informatie die je zelf achterlaat (zoals bijvoorbeeld in formulieren, onderzoeken, enquetes, quizzes of bij het uploaden van content), vastlegt en gebruikt om onze producten en diensten beter af te stemmen. Ook geef je toestemming om deze gegevens in geanonimiseerde vorm te delen en/of te verkopen aan derde partijen.

Door je inschrijving voor een of meerdere van de nieuwsbrieven van Getaway Travel B.V. en/of persoonlijke reisinformatie via e-mail geef je expliciet toestemming dat Getaway Travel B.V. de verstrekte gegevens in geanonimiseerde vorm kan verstrekken aan derden die overeenkomsten ter zake van het gebruikmaken van deze gegevens, al dan niet tegen enige tegenprestatie, met Getaway Travel B.V. gesloten hebben of zullen sluiten.

Als je geen prijs (meer) stelt op de nieuwsbrief of informatie over producten en diensten van  Getaway Travel B.V. en hun partners kun je je afmelden op de wijze als aangegeven in de ontvangen nieuwsbrief/e-mail (via de afmeldlink onderaan).

Meer informatie over privacy en gebruik van je gegevens vind je in onze privacy statement.

Disclaimer

Het kan zijn dat de informatie op deze website niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of van het feit dat de door deze website verschafte informatie gevoelig is voor verandering.

Getaway Travel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of vertrouwen op de namens haar verschafte informatie en/of door het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

Getaway Travel B.V. verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van Getaway Travel B.V.. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij Getaway Travel B.V..

Getaway Travel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, door partijen die op of via Getaway Travel B.V. vermeld worden, of schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van Getaway Travel B.V..

Getaway Travel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid van door bezoekers van onze sites daarop geplaatste inhoud; deze blijft volledig voor de verantwoordelijkheid van desbetreffende bezoeker / gebruiker. Opname van de door bezoekers geplaatste inhoud op de website betekent niet dat Getaway Travel B.V. deze inhoud ondersteunt, onderschrijft, dan wel dat deze de opvattingen van Getaway Travel B.V. weergeven.

Getaway Travel B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het lezen, delen en/of plaatsen van berichten op onze websites en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Ingeval ons een verzoek van de daartoe bevoegde autoriteiten bereikt, zullen wij alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Voorts behoudt Getaway Travel B.V. zich het recht en de vrijheid voor om zonder verdere reden reviews, foto's, video's, berichten, recensies of meningen op ieder tijdstip zonder verder overleg of aankondiging te verwijderen of te wijzigen. Ter zake aanvaardt Getaway Travel B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

Cookies

Op deze pagina vind je meer informatie over cookies en de voorwaarden die gelden als je gebruik maakt van de websites, nieuwsbrieven en social media kanalen van Getaway Travel B.V.. Het gaat om de websites, nieuwsbrieven en social media kanalen van GetawayTravel.nl, Getaway.nl, Getawaydeals.nlAfrika.nl, Azie.nl, NoordAmerika.nl, MiddenAmerika.nl, ZuidAmerika.nl, Oceanie.nl, Australie.nl, Amerika.nl, Indonesie.nl, Nieuw-Zeeland.nl, Zuid-Afrika.nl, ZuidoostAzie.nl, Bali.nl, Tsjechie.nl, U-S-A.nl.

We vinden het belangrijk om jou de beste reis- en webervaring mogelijk te bezorgen en daarvoor maken we gebruik van cookies, cookies van derden en andere technieken. Hieronder lichten we toe wat cookies zijn, wat we er mee doen en hoe je toestemming hiervoor geeft of je cookies uit kunt zetten c.q. weigeren. 

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internet server en dat op de harde schijf van jouw computer wordt geïnstalleerd. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Als je geen cookies wilt ontvangen, dan kun je dit  blokkeren. Web beacons, Local en Session Storage en SDK's zijn standaard internettechnieken die er soms samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen en vervolgens kan versturen.

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Informatie op de websites en in onze nieuwsbrieven en e-mails veel relevanter voor je wordt
 • Je bij jouw bezoek aan onze sites niet steeds dezelfde informatie krijgt of moet invoeren
 • Je gebruik kunt maken van functionaliteiten die het gebruiksgemak verhogen
 • Wij kunnen meten hoe onze websites gebruikt worden op basis waarvan we deze kunnen verbeteren 
 • Je advertenties en aanbevelingen te zien krijgt op basis van jouw interesses, zowel op als buiten onze sites

Wij plaatsen de volgende cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites correct functioneren en zijn noodzakelijk.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over hoe onze websites gebruikt worden. Zo kunnen we onze sites blijven verbeteren om reizigers beter te bedienen.

Marketingcookies

Wij plaatsen marketingcookies op onze websites. Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op onze websites. Dit doen we zodat we jou op basis van je websitebezoekgedrag zo relevant mogelijke informatie kunnen aanbieden via al onze kanalen en je via andere platformen en kanalen weer met ons in contact kunnen laten komen (Bijvoorbeeld via Google en Facebook).

Cookies accepteren of weigeren / uitschakelen

Je beslist zelf of je wel of geen cookies van ons of onze partners accepteert.

Door gebruik te maken van onze websites of door akkoord op een van de websites te geven ga je akkoord met het plaatsen van cookies.

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kun je gemakkelijk je browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook zo aanpassen dat je browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Hieronder vind je voor de belangrijkste browsers hoe je cookies weigert of expliciete toestemming moet geven voor het plaatsen van cookies.

Hulp nodig bij het verwijderen van cookies? Bezoek de site van de Consumentenbond!

Door middel van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. Lees onze privacy statement om te weten te komen hoe we met jouw gegevens omgaan. Mocht je nog vragen hebben over cookies, voorwaarden of onze privacy statement, dan kun je contact met ons opnemen.

Algemeen

Als wordt vastgesteld dat een gedeelte van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is ingevolge toepasselijke wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot de hierboven beschreven uitsluitingen van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid, dan wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling beschouwd als vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenstemt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de voorwaarden van kracht.