Disclaimer

Het kan zijn dat de informatie op deze website niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of van het feit dat de door deze website verschafte informatie gevoelig is voor verandering.

Getaway Travel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of vertrouwen op de namens haar verschafte informatie en/of door het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

Getaway Travel B.V. verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van Getaway Travel B.V.. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij Getaway Travel B.V..

Getaway Travel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, door partijen die op of via Getaway Travel B.V. vermeld worden, of schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van Getaway Travel B.V..

Getaway Travel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid van door bezoekers van onze sites daarop geplaatste inhoud; deze blijft volledig voor de verantwoordelijkheid van desbetreffende bezoeker / gebruiker. Opname van de door bezoekers geplaatste inhoud op de website betekent niet dat Getaway Travel B.V. deze inhoud ondersteunt, onderschrijft, dan wel dat deze de opvattingen van Getaway Travel B.V. weergeven.

Getaway Travel B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het lezen, delen en/of plaatsen van berichten op onze websites en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Ingeval ons een verzoek van de daartoe bevoegde autoriteiten bereikt, zullen wij alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Voorts behoudt Getaway Travel B.V. zich het recht en de vrijheid voor om zonder verdere reden reviews, foto's, video's, berichten, recensies of meningen op ieder tijdstip zonder verder overleg of aankondiging te verwijderen of te wijzigen. Ter zake aanvaardt Getaway Travel B.V. geen enkele aansprakelijkheid.